رضا اسماعیلیان

دنبال یک راه برای پرواز بگرد .حتی اگر هزار دلیل برای سقوط داری

 • ۱۳۶۹
 • مهندس شیمی صنایع گاز
 • کارشناس ارشد عمران
 • داری مدرک Hse ایمنی QMSایتالیا
 • دارای مدرک هایسیس شبیه سازی فرایندهای شیمیایی
 • دارای مدرک شبیه سازی حوادث فرآیندی

علاقه مندي:

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/kheshtokhorshid/public_html/wp-includes/functions.php on line 5323
 • موسیقی متال
 • سفر
 • سينما 
 • فوتبال
۱۳۹۵-۱۳۹۷

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/kheshtokhorshid/public_html/wp-includes/functions.php on line 5323
 • مجری پروژه خانه طهماسبی
 • مجری پروژه رستوران ال چیکو
 • مجری پروژه سالن زیبایی شراره یوسفی
۱۳۹۷-۱۴۰۰

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/kheshtokhorshid/public_html/wp-includes/functions.php on line 5323
 • مجری پروژه سالن زیبایی نازنین امین
 •  مجری پروژه سالن زیبایی لیدا جورابیان
 • مجری پروژه سالن زیبایی میترای
 • مجری پروژه کلینیک لاوا
ایمیل:

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/kheshtokhorshid/public_html/wp-includes/functions.php on line 5323
 • Rezaesmailiyan@gmail.com
تلفن:

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/kheshtokhorshid/public_html/wp-includes/functions.php on line 5323
 • ۰۹۱۲۰۳۲۲۷۳۱
 • ۰۶۱۳۳۹۱۰۱۶۷