فرشته اعتمادی

آنجا تمامی آسمان مملو از آواز است

و آن نوا بی سرانگشت و زه پدید می آید

کشمش درد و لذت متوقف نمی شود …

اگر هستی ات را با زنده گی درآمیزی

خویش را در سرزمین عالی عشق و موهبت خواهی یافت 

  • ۱۳۷۶
  • روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط اولیه 
  •  ارتباط با پیمانکار جهت پیگیری پروژه ها 
  • پیگیری امور خارج از شرکت مربوط به کارفرما 
  • رسیدگی به امور مشتریان
علاقه مندی:
  • کافه گردی
  • شکلات
  • موزیک
  • شعر
ایمیل:

freshte.eti@gmail.com