احسان نورزادی

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده، متغیر و جدید نیست . زمانی که در هنر معماری ایده‌ها جلوه بصری پیدا می‌کنند، معماری هوشیار و باهوشی است که با حفظ سادگی در طراحی و ثابت‌ماندن بر این نگرش در حین فرآیند آن، اجازه نمی‌دهد تا عناصر بصری غیر‌ضروری مخاطب را از درک ایده اصلی طرح منحرف نمایند . ساده گرایی در طراحی به معنی شدت بخشیدن به وضوح مفهوم در ضمن سادگی در ساختار است .

 • ۱۳۵۷
 • کارشناس ارشد معماری
 • موسس شرکت مهندسین مشاور شار اکسین جنوب
علاقه مندی:
 • نرم افرار
 • معماری
 • تاریخ
۱۳۷۵-۱۳۷۷
 • کاردانی معماری
۱۳۷۷-۱۳۷۹
 • فعالیت معماری در دفتر باستانی
 • دفتر مهندسین مشاور پارس ورسک
 • کارشناسی معماری
۱۳۷۹-۱۳۸۴
 • مهندسین مشاور هرازراه
 • مهندسین مشاور بنا برج
 • تاسیس شرکت مهندسین مشاور شار اکسین جنوب
تجربیات:
 • ۱۳۸۷  طراحی و نظارت مجموعه فرهنگی گلزار شهدای مسجد سلیمان

  ۱۳۸۸  طراحی شهرک مسکونی سد گتوند

  ۱۳۸۹ طراحی مجتمع مسکونی اتحادیه شماره یک بندر امام

  ۱۳۹۰  طراحی استادیوم 5000 نفری مسجد سلیمان

  ۱۳۹۲  طراحی شهربازی جنب پل هفتم اهواز

  ۱۳۹۵   طراحی و نظارت سالن همایشهای بین الملی سازمان آب و برق خوزستان

  ۱۳۹۶  طراحی و نظارت مرکز مونیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان

  ۱۳۹۷  طراحی المان و بهسازی ورودی و ساختمان شهرداری شهر الهایی

  ۱۳۹۹  طراحی و نظارت مرکز مونیتورینگ آب منطقه ای مازندران

ایمیل:
 • sharoxin428@gmail.com
تماس:
 • +۹۸۹۱۶۳۱۱۳۰۸۹