رویا ضمانت خیری

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

 • ۱۳۶۶
 • مهندس معمار
 • پیگیری امور نظام مهندسی
 • ارتباط مناسب با کارفرما جهـت دریافت سفـارش و تحویل کار
 • مدیر پروژه
علاقه مندی:
 • کتاب
 • ورزش
 • سفر
 • تاریخ
 • معماری
 • هنر
توانایی ها:
 • اتوکد
 • اسکچاب
 • فتوشاپ
 • کات مستر
تجربیات:
 • مهندسین مشاور کارا طرح
 • مهندسین مشاور خشت اول
 • دفتر دکوراسیون اسپادانا
ایمیل:
 • Royazkh17@gmail.com

تلفن:
 • +989360304233