عاطفه عباسی

زدل مهر تو ای مه رفتنی نی
غم عشقت بهر کسی گفتنی نی
و لیکن شعله ی مهر و محبت
میان مردمان بنهفتنی نی…

متولد ۱۳۵۶

طراح گرافیک / نقاش/ مدیریت رسانه ها و رسانه های اجتماعی

توانایی و مهارت

  • روابط عمومی قوی و مهارت های ارتباطی اساسی
  • توانایی برقراری ارتباط موثر و کارآمد با کارفرما
  • توانایی پیگیری مسائل پروژه در خارج از شرکت
  • برخورد و پیگیری مسائل مشتری

علاقه

  • نقاشی هنر
  • تاریخ
  • موسیقی
  • شعر

ایمیل :
  • mailto:abbasiati56@gmail.com
تماس :
  • +989121077966