تماس با ما

  • چرا کلاغ؟

هر انسانی در طول حیات خودش علایقی را دنبال می کند که نماد جهانبینی و نوع نگرش آن شخص، به عالم هستی است.

نه تنها در فرهنگ ما بلکه در طول سالیانِ متوالیِ حاکمیت تمدن و فرهنگ های مختلف کلاغ به دلیل ظاهرش نماد تاریکی به حساب می آمده مگر برای افرادی که به هر دلیلی شروع به شناخت این موجود زیبا کردند.
سیر شناخت و مطالعه ویژگی های کلاغ ما را با دنیایی از ویژگی های شگفت انگیز از جمله نبوغ زیاد و خردمندی روبرو می کند که هر چقدر در فهم و شناخت آن وقت بگذارید با ویژگی های جدیدتر و ابعاد عمیق تری آز آن آشنا می شوید و این شروع سیر شناختی برای هر انسانی متفاوت است.

تجربه ی شخصی من از این علاقه ی وصف ناپذیرم که در طول زمان با شناخت بیشتر کلاغ ها بدست آمده است ،تحلیل رفتارهای آن ها پیام هایی رو به من انتقال داده که منجر آینده نگری و چگونگی مواجه ام با خطرات کمک کرده است.

جمع ویژگی های متمایزی به نسبت سایر موجودات مثل خردمندی،شهامت و غلبه بر ترس، خلاقیت، اخلاق، شرافت و در عین حال شرارت از جذابیت های کلاغ است.

کلاغ یک پرنده سیاه با پیشینه ای پر از رمز و راز در دنیای نمادها ، فرهنگ ها و افسانه های عامیانه است.

نماد های زیادی از جمله تحول و دگرگونی،کیمیاگری،شرارت،خردمندی،شهامت،غلبه بر ترس، خلاقیت، اخلاق و شرافت را در فرهنگ های مختلف به کلاغ نسبت می دهند.

از گذشته های دور تا به امروز داستان های زیادی درباره ی روح کلاغ در سراسر دنیا نقل شده است.این پرنده زیبا با بال های قیرگونش که تاریکی شب را برای ما یادآور است، به دلیل نگاهِ عامیانه به تاریکی در بسیاری از فرهنگ ها مورد کم لطفی قرار گرفته است.

این پرنده زیبا با بال های قیرگونش که تاریکی شب را برای ما یادآور است، به دلیل نگاهِ عامیانه به تاریکی در بسیاری از فرهنگ ها مورد کم لطفی قرار گرفته است.

اما برای همه این گونه نیست و بعضی از انسان ها به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این موجود زیبا، قدرت آینده نگری خود را با درک و تحلیل پیام هایش در خود تقویت می کنند.
افرادی که هنگام رویارویی با خطرات زندگی به کمک نیاز دارند، اما از هیچ انسانی نمیخواهند کمک بگیرند ،به روح کلاغ به عنوان یک قدرت حیوانی تکیه می کنند تا ارزش های خود را بهتر شناخته و حقایق عمیق را بهتر درک کنند.

برای درک بهتر مفاهیم بیان شده هشت ویژگی منحصر به فرد کلاغ به توصیف هشت ویژگی منحصر به فرد آن می پردازیم.
۱)کلاغ ها راه های زیرکانه ای رو جهت پیدا کردن غذا بلدند.
۲)کلاغ ها ابزار می سازند و در ساخت محل زندگی خود از آن بهره می گیرند
۳)کلاغ ها می توانند پاذل ها مثل بچه های انسان حل کنند.
۴) کلاغ ها برای مردگان خود مراسم تدوفین برگزار می کنند.
۵)کلاغ ها شایعات می کنند، کینه را حفظ می کنند و شما رو می شناسند
۶) کلاغ ها وفادارند و به جفت خود وفادار می مانند
۷)کلاغ های جوان در خانه می مانند و کمک می کنند
۸)اگر چه کلاغ ها بسیار باهوش هستتد اما شکست ناپذیر نیستند.

کلاغ ها نزدیک ترین شباهت آناتومی مغز را به انسان دارند و جمع اضدادی همچون اخلاق و هم زمان شرارت ، شهامت و همزمان شکست پذیر بودن و … کلاغ را به یک دوست باهوش با ویژگی های منحصر به فرد و نزدیک انسان کرده است.