تماس با ما

  • چرا کلاغ؟

بدون تردید کلاغ ها یکی از باهوش ترین موجودات روی زمین هستند.واقعیت این است که آنها حتی از طوطی ها ،جغدهاو دیگر پرندگان شکاری باهوش تر هستند.دانشمندان پس از انجام آزمون های مختلف هوش روی سگ ها،گربه ها،خوک هاو کلاغ ها متوجه شدند کلاغ ها نسبت به سایرین موفق تر عمل میکنند.در سال ۲۰۰۴ تحقیقات نشان داد که کلاغ ها حتی از شامپانزه ها نیز باهوش تر هستند.مغز کلاغ ها نسبت به دیگر گونه های پرندگان نسبتا بزرگ تر و تکامل یافته تر است.جالب است بدانید آناتومی مغز کلاغ تا حدودی شبیه مغز انسان هاست.زبان کلاغ یک زبان پیچیده است و صدای قارقار معنی متفاوتی دارد.تحقیقات نشان می دهد که برخی اصوات آنها هشداردهنده ،برخی تقلید صدا از سایر جانداران و برخی هم در ارتباط با وقوع یک اتفاق خاص است.کلاغ ها خیلی اجتماعی هستند.در اسکاتلند یک کلونی از جمعیت کلاغ ها به ثبت رسیده که در آن بالغ بر ۶۵ هزار کلاغ حضور داشتند.با وجود اینکه اکثر انسان ها از کلاغ ها خوششان نمی آید اما واقعیت این است که حضور آنها باعث حذف بسیاری از مواد مضر از چرخه حیات می شود
اصطلاحی هست که می گوید اگر کلاغ محیطی را ترک کند آن محل دیگر جای زندگی نیست

بسیاری از مردم کلاغ ها را شوم و سمبل مرگ می دانند اما ناگفته های زیادی در مورد آنها وجود دارد.یکی از شاخص ترین ویژگی کلاغ ها این است که در هر زیستگاهی از مناطق سردویخ زده گرفته تا کوهستان ها ،دشت ها،مزارع ،علفزار ها و حتی شهرها می توانند زندگی کنند.قدمت حضور کلاغ ها روی کره زمین به دوره سوم زمین شناسی یعنی حدودا ۱۷ میلیون سال قبل برمی گردد.

کلاغ ها همه چیز خوار هستند .پیدا کردن غذا شاید یکی از کمترین دغدغه های آنها تلقی شود.کلاغ ها از خوردن حیوانات مرده و زباله نیز ابایی ندارند.آنها این توانایی را دارند که برای پیدا کردن غذا از ابزارهای بخصوصی استفاده کنند.به عنوان مثال تحقیقات نشان داده که کلاغ ها برای خوردن میوه هایی نظیر فندق یا گردو که هیچ منفذی برای شکستن ندارندآنها را در وسط خیابان قرار می دهند تا ماشین از روی آنها عبور کند .این حیوانات آنقدر باهوش هستند که براساس تجربه می دانند ماشین های سنگین دانه ها را له می کنندو به همین دلیل ماشین های سبک تر را انتخاب میکنندو دانه ها را به زیرچرخ های آنها هل می دهند حتی آنها اغلب این کار را زمانی انجام می دهند که چراغ راهنمایی سبز رنگ است.

یکی دیگر از خصوصیات شاخص کلاغ ها قابلیت به خاطر سپردن چهره انسان هاست.
آنها حافظه دقیقی در مورد چهره انسان ها دارند و قادر به تشخیص تفاوت بین یک صورت مهربان و صورت خطرناک و همچنین هشدار وضعیت خطر به همنوع های خود هستند.

این پرندگان که در هوشمندی مانند شامپانزه ها هستند چهره کسی راکه سبب تهدید یا خطری برایشان شود حداقل به مدت ۵ سال فراموش نخواهند کرد.


نکته دیگری که در مورد کلاغ ها می توان عنوان کرد این است که ارتباطات ناشناخته ای در میان کلاغ ها وجود دارد.آنها سیستم های ارتباطی ناشناخته ای دارند که یکی از آنها زبان پیچیده میان آنهاست.

در منطقه چاتام اونتاریو وقوع حادثه ای باعث شد که حافظه قوی کلاغ ها به اثبات برسد.
این منطقه مسیر عبور هزاران پرنده مهاجر و کلاغ است.ساکنان این منطقه که از حضور کلاغ ها عاجز شده بودندبرآن شدند تا از طریق تیراندازی کلاغ ها را از محل زندگی خود دور کنند.نتیجه ا بود که سال بعد کلاغ ها نه تنها به این منطقه نیامدند بلکه حتی در زمان پرواز برفراز این شهر اوج می گرفتند وتلاش می کردندتا حد امکان خودشان را از دسترس دور نگه دارند

نکته دیگری که در مورد کلاغ ها میتوان گفت توانایی آنها در حل مشکلات است.در یک تحقیق پژوهشگران یک تکه گوشت را کاملا طناب پیچ کردند و به سر یک ریسمان بستند سپس ریسمان را از یک میله چوبی آویزان کردند .مشاهدات نشان داد کلاغ ها در وهله اول روی آن چوب نشستندو‌ریسمان را خراشیدندسپس آنقدر تکه های طناب را با پا و نوک هایشان کشیدند تا اینکه کاملا از دور گوشت برداشته شد.
کلاغ ها مازاد غذای خود را انبار می کنند .بسیار دیده شده است که سایر کلاغ ها با تعقیب یک کلاغ دیگر ذخیره غذایی او را پیدا میکنند .با توجه به اینکه کلاغ حیوان محتاطی است و در مخفی کاری استاد است لذا محققان باور دارمد که کلاغ ها بدون برنامه ریزی نمی توانند به منابع غذایی یک کلاغ دیگر دستبرد بزنند.