معماری آینه راستین جامعه و زندگی است.
ماریو بوتا

فیلتر
اعمال فیلتر و بستن
 • بزرگ

 • کوچک

 • متوسط

 • ۱۴۰۲

 • ۱۴۰۱

 • 1394-1396

 • 1397-1399

 • 1399-1400

 • قبل از 1396

 • اداری

 • پزشکی

 • چند منظوره

 • رستوران - فروشگاه

 • سالن زیبایی

 • مرکز خرید

 • مسکونی

 • ویلا

 • اتمام ساخت

 • ایده

 • در حال ساخت