مهرداد
اسماعیلیان

ما در کار خود حرفه ای هستیم

اعتقاد به فهم معماری به عنوان بخشی از هنر زندگی، و نقطه نهایی هنر و صنعت و؛ یکی از جالب ترین و زیباترین مفاهیم این حرفه است. معماری باید ایجاد شود و نه فقط ساخته شود. اما معماری واقعی چیست و معمار واقعی کیست؟ این سوال همیشه ذهن من را درگیر کرده است، برای پیدا کردن تعریف واقعی این اصطلاح تلاش کردم.در جستجوی یک پاسخ به این سوال، من به قلمرو ناشناخته گریخته ام، چندین سال زندگی ام را برای به دست آوردن درک درستی از این سوال اختصاص داده ام، و به همین دلیل به پاسخ نزدیک شده ام.

کارفرمایان: