هدا کرمیان زاده

هدف در بی هدفی ست ….
مقصد در بی مقصدی …
آرزو در بی آرزویی …
و ارزش در دل بی ارزشی هاست ..

و اما عشق …

آنچه هستی باش، و این عشق است

 • ۱۳۶۳
 • مدیر بازرگانی
 • مدير داخلی
 • روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط اولیه
 • ارتباط با پیمانکار جهت پیگیری پروژه ها
 • پیگیری امور خارج از شرکت مربوط به کارفرما
 • رسیدگی به امور مشتریان
علاقه مندی:
 • عکاسی
 • سفر
 • سينما 
 • شعر
 • تاریخ
توانایی:

 

 • Excel office
 • Word office
 • Accounting program
تجربیات:
 • مدیر داخلی شرکت پخش دستگاه های کشاورزی
 • ، مدیر داخلی کیلینیک پزشکی جهاد دانشگاهی
 • ، مدیر فروش پخش دستگاه تهویه هوا
ایمیل:
 • @hodakaramian1@yahoo.com

   

تماس:
 • 989334804659+