آل مهدی

۱۳۹۸

ساختمان آل مهدی مجتمعی با کاربری مسکونی می باشد که به صورت تک واحدی در هر طبقه اجرا شده است

نمای ساختمان با استفاده از فرم های صلب و با سنگ های سفید اجرا شده است . وجه تمایز این ساختمان نسبت به سایر ساختمانهای همجوار ، نمای متفاوت آن می باشد که نقش اجرا شده در نمای ساختمان به صورت سی ان سی روی سنگ نما برش داده شده است .و این ریتم از تراکم کم به تراکم زیاد تغییر کرده است

و همچنین در قابهایی از نمای اجرا شده چینش سنگ به صورت فرم هایی شبیه به آجر چینی دیده می شود.همچنین د رنمای ساختمان ریتم و حرکت در چیدمان المان نما دیده می شود

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

جناب آقای آل مهدی

اسکلت:

بتنی

مساحت:

۱۳۵۰

وضعیت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط