ویلا افشار

۱۳۹۴

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

افشارویلا

گره طراحی:

مهسا فاتحی – سیدرضا لطیفی

وضعیت:

تکمیل

عکاسی و سه بعدی‌سازی:

الهه الله‌کرمی

پروژه های مرتبط