خانه زیبایی سنبل

۱۴۰۱

موقعیت :

ایران : بهبهان

کارفرما :

سرکار خانم شیرالی

آرشیتکت :

مهرداد اسماعیلیان

همکاران طراحی :

ایزدی - همایی - اعتمادی

اسکلت :

بتنی

مساحت :

۲۸۵ متر

وضعت :

اتمام ساخت

ارایه:

کرو مدیا

پروژه های مرتبط