دکتر طاهری

پروژه دکتر طاهری طراحی و اجرایی برای مطب متخصص زنان می باشد

کانسپت اصلی طراحی این فضا از وجود جنین درشکم مادرگرفته شده است که به خوبی در اجرای کانتر نشان داده شده است .قوسی که شکم مادر را نشان میدهد وگوی مربوط به کانتر یادآور جنین می باشد.استفاده از این ایده علاوه بر کانتر و اطلاعات در سقف هم تکرار شده است 

همچنین برای تاکید بر حساسیت و شکننده بودن جنین و سخت بودن شرایط بارداری از ترکیب متریال شیشه در پشت کانتر و در مجاورت آهن استفاده شده است. همچنین از باکس های سنگی که از شیشه عبور کرده اند نیز تاکید بر همین موضوع دارد

مکان:

اهواز

آرشیتکت:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

دکتر طاهری

مساحت:

۶۵ متر

وضعت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط