ساختمان اداری لیو

۱۳۹۸

این ساختمان برای نمایندگی شرکت لیو طراحی و اجرا شده است 

در قسمت پایین که ورودی می باشد پوشش جداره ها بااستفاده از  شیشه می باشد . در قسمت بالا یک حجم صلب مربعی شکل  وجود داشت . ماحصل ایده چرخش حجم صلب مربعی ،طراحی قاب مریع شکل برای حجم کلی  ، تکرار و کشیدگی مربع و تغییر سایز در جداره ی بیرونی ساختمان منجر به طراحی و اجرای نمایی ساده ، خاص  و متفاوت شده است. این نما با استفاده از سنگ اجرا شده و مربع های تعبیه شده روی آن با برش روی سنگ ایجاد شده اند.

مکان:

ماهشهر .ایران

معمار :

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

جناب شهیدی

متراژ:

۱۶۵۰ متر

وضعیت :

اتمام ساخت

اسکلت:

فلزی

پروژه های مرتبط