شارع المالکی

1396

شارع المالکی واحدی با کاربری اداری با متراژ60مترمربع می باشد . این واحد در دبی واقع شده است.

استفاده از چوب در سقف در ورودی واحد و امتداد دادن آن تا جداره پشت کانتر،تعیین کننده مسیر حرکت و شاخص کردن جایگاه کانترمنشی می باشد.

سایر جداره ها به صورت تری دی پنل اجرا شده است.انتخاب متریال چوب در سقف و پارکت در کف هماهنگی و تناسب لازم را در محیط ایجاد کرده است.

اتاق مدیریت در فضایی مجزا طراحی شده و انتخاب متریال و مبلمان رنگ روشن به بزرگتر شدن فضا کمک کرده است.

همچنین نور پردازی مناسب در سقف علاوه بر تامین روشنایی به زیبایی فضا افزوده است.

مکان:

امارات .دبی

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

آقای حمید

وضعیت:

اتمام بازسازی

متراژ:

۶۰ متر

پروژه های مرتبط