کلار ۲

ساختمان کلار ۲ هم مانند سایر ساختمانهای کلار کابرد مسکونی دارد و  در اهواز اجرا شده است. این ساختمان دارای پارکینگ پیلوتی می باشد. در هر طبقه دو واحد مسکونی قرار دارد

متریال استفاده شده در نما سنگ سفید به صورت فرم های صلب و ایستا بوده است که ایستایی و محکم بودن سازه را القا میکند.انتخاب متریال با رنگهای متناسب با هم در کف ساختمان و جداره ها فضا را بزرگتر و خواستنی تر نشان میدهد.استفاده از خطوط مستقیم افقی وعمودی در سقف هماهنگ با خطوط مستقیم افقی و عمودی استفاده شده در نمای ساختمان می باشد.تکرار حرکت های خطی در جداره ها و سقف قسمتهای داخلی ساختمان همخوانی و هماهنگی بیرون و داخل ساختمان را برقرار کرده است

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مهندس سليمان کریمی

طبقات:

۵

وضیعت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط