کلینیک اشراقی

۱۳۹۷

کلینیک دکتر اشراقی، یک واحد حدودا 70 مترمربعی می باشد که برای انجام اعمال زیبایی و درمانی پوست و مو طراحی شد.در این مجموعه با توجه به کاربری و القای حس زیبایی و لطافت از خطوط کرو و منحنی در طراحی جداره ها استفاده شده است و تاکید بر استفاده از رنگ آبی و ایجاد حس آرامش در مراجعه کنندگان از نکات قابل توجه این پروژه می باشد

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

کلینیک اشراقی

گروه طراحی:

مهسا فاتحی – سیدرضا لطیفی

وضعیت:

تکمیل

پروژه های مرتبط