انواع پارکینگ

اصولا پارکینگ یا توقفگاه، محل نگهداری خودروها در زمانی است که از آن ها استفاده نمی‌ شود. پارکینگ می ‌تواند در فضای باز مانند جاده‌ یا در فضای بسته مانند ساختمان واقع شود که دسترسی به آن به دو صورت خصوصی یا عمومی می باشد.

پارکینگ‌ را می‌توان به‌عنوان عنصر تکمیل‌کننده ساختمان‌ها دانست. می توان آنها را از جنبه های مختلف مانند میزان دسترسی، ابعاد و اندازه، تعداد وسایل نقلیه داخل پارکینگ، نوع قرار گرفتن خودروها، مواد استفاده شده در ساخت و نظایر آن تقسیم بندی کرد.

در زیر انواع پارکینگ ها ذکر شده است:

تقسیم بندی از نظر جانمایی (همکف و زیر زمین):

در قسمت همکف آپارتمان های مسکونی، غالبا هر واحد یک جای پارک مجزا دارد که با توجه به ماهیت و ابعاد پارکینگ، وسایل نقلیه پشت سرهم و اغلب کنار هم قرار می گیرند. در طراحی این نوع پارکینگ، باید فضای کافی برای جابه جایی خودرو و ورود و خروج آن فراهم شده باشد.

تقسیم بندی از نظر اندازه (کوچک، متوسط، بزرگ):

پارکینگ ها از نظر ابعاد و اندازه، پارکینگ های کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می شوند. پارکینگ های کوچک ظرفیتی برابر با 3 محل پارک برای خودرو دارند. پارکینگ های متوسط، ظرفیتی برابر با 4 الی 25 محل پارک خودرو و پارکینگ های بزرگ، ظرفیتی بیش از 25 محل پارک خودرو دارند.

تقسیم بندی از نظرمالکیت (اختصاصی و مشاع):

پارکینگ‌ های اختصاصی، آنهایی هستند که محدوده آن به طور کامل در سند منزل یا اجاره نامه قید شده و مشخصا به یک واحد آپارتمانی تعلق گیرد. خریدار یا مستاجر این واحد آپارتمانی، می ‌تواند به طور اختصاصی از این پارکینگ استفاده کند و وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه خود را در این قسمت قرار دهد اما پارکینگ‌  مشاع، آنها‌یی هستند که بین واحدهای یک آپارتمان مشترکند و می ‌توانند از آنها به صورت توافقی استفاده کنند. آپارتمان ‌هایی که تعداد واحدهای آنها زیاد و تعداد انباری یا پارکینگ آنها کم است، دارای پارکینگ مشاع هستند.

1400 14/شهریور