تراس سبز

تراس سبز یا تراس گاردن یکی از روش‌های طراحی تراس آپارتمان است که به شما این امکان را می‌دهد تا یک فضای دوست داشتنی برای استراحت روزانه یا گذراندن اوقات فراغت در محیط منزل داشته باشید.

تراس سبز را می‌توان با چندیدن حرکت ایجاد کرد و فضای غیر قابل استفاده بالکن را به محلی مناسب برای پرورش گل یا حتی سبزیجات مورد علاقه تبدیل کرد. در دیوار سبز می توان انواع گیاهان و گل ها را با اهداف مختلف کاشت. اما توجه داشته باشید که هنگام نصب دیوار سبز باید آب و هوا و رطوبت منقه را نیز در نظر گرفته شود.

توجه به شرایط فیزیکی ساختمان و سایت هنگام احداث بام و دیوار سبز و طراحی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

مشخصات فیزیکی دیوار سبز که در هنگام طراحی باید بدان توجه شود:

شیب بام:شیب ۱ تا ۳۰ درجه برای جلوگیری از فرسایش و رانش خاک مناسب است و موجب تثبیت خاک خواهد شد.

جهت :جبهه شمالی و جنوبی بام و دیوار شرایط نور و گرمایی متفاوتی دارند همچنین اگر بخشی از بام یا دیوار در سایه درختان یا ساختمان‌های دیگر باشند. پوشش گیاهی به شکل متفاوتی رشد خواهد کرد.

1400 12/شهریور