چیدمان فضایی کلوزت روم

با توجه به نیاز و البته بسته به نوع، کلوزت ها باید بعنوان سریع ترین نقطه در دسترس در زمان رسیدن به فضا باشند.

کلوزت ها معمولاً در اتاق خواب و به طور اختصاصی برای هر اتاق است ولی می‌توان آن را به صورت عمومی در بین چند اتاق برای استفاده چند نفر مشترک نیز اجرا کرد.

برای اتاق‌های مستطیلی جانمایی کلازت حدفاصل فضای تخت خواب و حمام بهترین انتخاب می باشد. در اتاق‌های مربعی هم می‌توان یک و نیم متر از فضای یک دیوار را برای کلوزت در نظر گرفت.

برای کلوزت‌های مشترک نیز معمولاً یک فضای مشترک بین دو یا چند اتاق را در نظر می‌گیرند که از هر اتاق به آن راهی وجود داشته باشد و نهایتاً به حمام ختم شود. این فضا با قفسه، کشو و طبقه پر می‌شود و درهایی از هر اتاق برای آن در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس شکل هندسی انواع مختلفی از کلوزت روم وجود دارد

 کلوزت روم بصورت اِل (L) شکل؛ این نوع از اتاق لباس دو دیوار اتاق را اشغال می‌کند و امکان حرکت در فضا را فراهم می‌آورد.

کلوزت روم بصورت یو (U) شکل؛ این نوع از اتاق لباس برای حداکثر ذخیره‌ سازی، سه دیوار را اشغال می‌کنند. این مدل تعداد زیادی از فضاهای ذخیره سازی بزرگ و کوچک را در بر دارد و با وجود آینه باعث روشن تر و بزرگ تر نشان داده شدن اتاق می شود.

کلوزت روم بصورت مستقیم و خطی؛ این نوع از اتاق لباس استفاده هم‌ زمان برای دو نفر را ممکن می‌سازد و برای فضاهای کوچک مناسب‌تر است.

1400 11/شهریور