آراز

۱۳۹۵

مجتمع مسکونی آراز در منطقه کوروش (20 متری مقیمی)شهرستان اهواز طراحی و اجرا شده است.نمای این ساختمان ترکیبی از سنگ و آجرقزاقی می باشد 

نکته قابل توجه در طراحی این مجموعه وجود و حفظ واحد تجاری در جلو ساختمان می باشد که درمی بایست در کلیت طراحی لحاظ  شود.در هر طبقه دو واحدمسکونی مجاورهم قرار گرفته که با استفاده از ترکیب دو حجم بزرگ و صلب سنگی و آجری این ساختمان طراحی و اجرا شد.در نمای ساختمان با حرکت و چرخش این احجام ریتم در نما نشان داده شده است

در این پروژه به  دلیل بیرون زدگی تیر هایی از جداره ساختمان و برای صرفه جویی در هزینه ها برای پوشش داد آنها حرکت و ریتم را در حجم های نما قایل شدیم و نیز با  تکرار و چیدمان پروفیل ها در نما این هماهنگی ایجاد شد

در طراحی قسمتهای داخلی و پلانها نیز ترکیب و استفاده از آجر در فضاها به طور واضح مشخص است که همخوانی بین نمای بیرون و داخل به این نحو برقرار شده است

مکان:

اهواز، ایران

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

آقای باباپور

اسکلت:

بتنی

گروه طراحی:

سید رضا لطیفی، مهسا فاتحی

وضعیت :

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط