آلتین

۱۳۹۶

ساختمان آلتین با عملکرد مسکونی – تجاری در اهواز در 5 طبقه با مساحتی معادل ۲۴۰۰مترمربع ساخته شده است.۴۰۰ مترمربع آن به فضای تجاری آن در طبقه همکف تخصیص داده شده و ۲۲۰۰ مترمربع جهت بخش مسکونی می باشد وپارکینگ در  زیر زمین قرار دارد.
در هر طبقه ۳ واحد  مسکونی با مساحت  ۹۰مترمربع و ۱۰۰مترمربع و  ۱۱۰ مترمربع  می باشد.
در اجرای نمای ساختمان از سنگ سفید و آجراستفاده شده است.المانهای عمودی در نما هماهنگ با خطوط عمودی اجرا شده در جداره اصلی ساختمان  می باشد

مکان:

اهواز . ایران

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مهندس خجسته پور

اسکلت:

بتنی

مساحت:

۲۴۰۰ متر

وضعیت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط