آویسا

مجتمع مسکونی آویسا در ۵ طبقه بر روی یک پارکینگ پیلوتی طراحی و اجرا شده است.مجتمع در اهواز قرار دارد . ترکیب متریال سنگ و آجر درنما جلوه ای خاص در چشم بیننده ایجاد می کند

در نما از آجرهای شاموتی استفاده شده است. اجرای المانهای عمودی در نما برای اتصال المانهای افقی به کار رفته است.فرم اجرای آجر ها  به صورت  حرکت  مواج روی جداره نما حس آرامش القا می کند و المانهای عمودی روی آن حس نگه دارنگی را تداعی می کند که در کل حس امنیت با توجه به کاربری این مجتمع(مسکونی)را به بینندگان انتقال می دهد

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مهندس ذهبی

مساحت:

۱۸۳۰ متر

طبقات:

۵طبقه

وضعیت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط