بانک مهر شوش

۱۳۹۶

این پروژه در شهر شوش در استان خوزستان و برای ساختمان بانک مهر طراحی و اجرا شده است

در طراحی این پروژه یک چالش متفاوت وجود داشت زمینی به طول 50-60 متر وجود داشت که ساختمانی با ارتفاع یک طبقه در آن قرار می گرفت.نتیجه این چالش ارائه طرحی به صورت خطی بود.به دلیل طول زیاد زمین طرح بر افقی بودن حجم تاکید شده و وجود یک جاده (تند رو) روبه روی  موقعیت پروژه، حرکت را القا می کند و این حرکت تا منتهی شدن به لوگوی مجموعه در وسط حجم ادامه دارد. دو ورودی در دوکنج ساختمان جهت دسترسی کاربران وجود دارد. و در نهایت المان مواج به صورت تاج و قرینه در طرفین لوگو قرار دارد

مکان:

شوش . ایران

آرشیتکت:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

بانک مهر

متراٰٰژ:

۶۵۰ متر

وضعیت :

اتمام ساخت

اسکلت :

فلزی

پروژه های مرتبط