برج پزشکی مِی نا

لوکیشن :

اهواز

مجری :

گروه ساختمانی مِی نا

آرشیتکت :

مهرداد اسماعیلیان

دستیاران طراحی :

ایزدی - همایی- اعتمادی

متراژ :

3520

اسکلت :

بتنی

وضعیت :

در حال ساخت

پروژه های مرتبط