بهسا

۱۳۹۴

ساختمان بهسا با کاربری مسکونی در ۶ طبقه وپارکینگ  پیلوتی در  منطقه کیانپارس در اهواز اجرا شده است.

 استفاده از ترکیب  متریال  سنگ و آجر در نما علاوه همساز بودن با اقلیم  اهواز ، زیبایی و حس صمیمیت  خاصی به ساختمان داده است .قوس آجری اجرا شده در نما در کنار سنگ های کشیده  هماهنگی و پویایی را در نما القا می کند و نیز  سایه اندازی محدودی  برای تراس های مجاور را به دنبال داشته و همچنین کاربرد ترموود های افقی در نمای ساختمان هماهنگی لازم با خطوط افقی نما ایجاد کرده است و اجرای ترموود در ارتفاع عمودی ساختمان کشیدگی ساختمان را بهتر و زیبا تر نشان میدهد.استفاده از آجر و ترمود در قسمتهای داخلی .ساختمان همخوانی نمای خارج و طراحی داخلی را برقرار کرده است

مکان:

اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مهندس وزیری

مساحت:

۱۸۰۰

سازه:

بتن

وضعیت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط