تالین

۲۰۱۷

ساختمان تالین با کاربری مسکونی در 7 طبقه و بر روی پارکینگ  پیلوتی در شهرستان اهواز طراحی و اجرا شده است.

نمای ساختمان ترکیبی زیبا از آجر و سنگ می باشد.استفاده از المانهای عمودی در جداره خارجی نما کشیدگی و ارتفاع بلند ساختمان را شاخص تر می کند.با استفاده از حرکت قوسی شکل در قسمت آجری  ،ریتم  و حرکت در نما نشان داده شده است.

در طراخی داخلی واحدهای مسکونی استفاده از آجر و همچنین المان های افقی و عمودی در سقف ، یادآورهمخوانی نمای بیرون و داخل می باشد.

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مهندس خجسته پور

مساحت:

۲۴۰۰ متر

طبقات:

۷ طبقه

وضیعت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط