خوش اخلاق

۱۳۹۵

فروشگاه خوش اخلاق از بزرگترین فروشنگان سنگ در اهواز می باشد بنابراین ایده پیشنهادی برای این مجموعه کانسپت شیر سنگی بوده است.شیر سنگی در فرهنگ بختیاری سمبل بزرگی ،شکوه و جلال و محکم بودن  می باشد

ساختمان دارای دوطبقه می باشد و تلاش شده در طراحی نما ،دو طبقه با استفاده از سطح شیب دار بهم متوصل شوند و با ایجاد برجستگی هایی  در نما ،قدرت و عظمت  و ارزش ساختمان بیشتر به نمایش گذاشته می شود

مکان :

اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مرکز خوش اخلاق

وضعیت :

ایده

پروژه های مرتبط