شهرداری اهواز

2020


در این پروژه جهت طراحی نما برای ساختمان شهرداری مطالعات گستره ای  انجام شد و نتیجه گیری نهایی بر این شد که متریال نما باید آجری باشد و یکی از  اهداف طراحی تاکید بر استفاده از مصالح بومی منطقه قرار گرفت

.بررسی  ساختمان های آجری برجسته و طرح های گوناگون و متنوع آجر چینی در معماری سنتی استان خوزستان  ،ایده  ی الهام گرفتن از تزیینات آجری به نام  “خوون چینی ” که از تزیینات آجری دزفول است از نقاطی است که تلاش شده با بزرگنمایی آن در قسمت ورودی ناظر را تحت تاثیر قرار دهد. صفحه مشبک آجری روی نما  که بخش زیادی از نما را پوشش میدهد ، باعث شد که نمایی دو پوسته داشته باشیم و علاوه بر استفاده از شیشه های گسترده برای بازشو ها ،ضرورت استفاده از پرده را هم برای بازشوها در قسمتهای اداری پشت را منتفی می کند. در قسمتهای کناری صفحه مشبک المانهای سنگی عمودی قرار دارند که حرکت به سمت تعالی و میل مجموعه به پیشرفت را نشان میدهد و در انتها به بام سبز ختم می شوند.

The crow is here……

مکان:

اهواز . ایران

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

شهرداری اهواز

سازه:

بتنی

مساحت:

۱۰۰۰۰

وضعیت:

در حال ساخت

پروژه های مرتبط