کلار 1

۱۳۹۷

ساختمان کلار 1 هم مانند سایر ساختمانهای کلار کابرد مسکونی دارد و در منطقه کوروش در اهواز اجرا شده است. این ساختمان دارای 5 طبقه و پارکینگ پیلوتی می باشد. در هر طبقه دو واحد مسکونی قرار دارد که مساحت هر واحد 127مترمربع می باشد.

انتخاب متریال با رنگهای متناسب با هم در کف ساختمان و جداره ها فضا را بزرگتر و خواستنی تر نشان میدهد.

استفاده از خطوط نرم و منحنی در سقف هماهنگ با خطوط نرم استفاده شده در نمای ساختمان می باشد.

مکان:

اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

مهندس کریمی

سازه:

بتنی

مساحت:

۱۲۵۰

وضعیت:

اتمام ساخت

پروژه های مرتبط