مجتمع استار

۲۰۲۰

مجتمع استار در منطقه آتلانتیک در قسمت ناحیه صنعتی ماهشهر طراحی و اجرا شده است

منطقه آتلانتیک از مربوط به منازل سازمانی پتروشیمی بوده و به این  لحاظ بافت منظم و یک دست ،خانه های آجری  ویلایی با متراژ بالا  موقعیت و زیبایی خاصی را در به نمایش گذاشته که بنا به این شرایط برای طراحی و ساخت محدودیت هایی ایجاد کرده است .محدودیت  ارتفاعی برای ساخت  نکته ای بود باید در بحث طراحی لحاظ میشد.در مجتمع استار به دلیل عرض زیاد زمین و ارتفاع کم ساختمان ، ایده قرارگیری باکس هایی روی هم را مطرح کرد که چیدمان این احجام روی هم به گونه ای باشه که از روبه رو و طرفین  خالص باشد . در این میان صفحات مشبک آجری جذاب نیز در باکس ها قرار گرفت که بیشترین دید از داخل ساختمان  به بیرون را  میسر می کرد و همچنین حالت خفگی و گرفتگی که در سایر بناها دیده میشد در این بنا وجود نداشت. با پوشش دادن ستونهایی که در سازه بنا وجود داشت فضایی ایجاد شد که برای قرار دادن  کولرها  بسیار مناسب بود

در گوشه اصلی  از حجم  بنا به دلیل نحوه چینش باکس ها خلایی در نما ایجاد میشد که در دید بیننده حس کوتاه بودن و عدم هماهنگی در بخشی از نما را القا می کرد بنابراین با طراحی بام سبز این مشکل برطرف شد

از نکات جذاب و قابل توجه این پروژه  اجرای همزمان کف و سقف باکس ها می باشد.به این دلیل در قسمتهایی که قاب وجود دارد از متریال آجر و در سایر قسمتها از مصالح و رنگهای خنثی استفاده شده است که متحصل کار یک حجم خاص و جذاب می باشد

مکان :

ماهشهر . ایران

آرشیتکت:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

جناب سعیدی

اسکلت:

بتنی

متراژ:

۱۸۰۰ متر

وضعیت:

در حال ساخت

پروژه های مرتبط